فیگور رقص آذربایجانی از آقای طالبی
گروه رقص آذربایجانی
اجرای کنسرت نیاوران
گروه سوین بلگراد
گروه سوین در بلگراد

درباره گروه هنری سوین:

گروه سوین در سال 1394 تشکیل یافته است و در نظر دارد با ایجاد سبکی متفاوت و جذاب در زمینه هنر و ورزش، گامی بلند برای علاقمندان این رشته بردارد. شیوه آموزشی ایجاد شده در این سایت برگرفته از متد روز دنیا و شیوه نوین آموزش شتابنده می باشد.
ادامه...

دوره های آموزشی

پک های موسیقی

آخرین نوشته ها

 • دانلود Sevin(vocal)
 • دانلود Sevin(3,4)
 • دانلود Sevin(3,4)
 • دانلود Sevin(3,4)
 • دانلود Sevin(3,4)
 • دانلود Sevin(3,4)
 • دانلود Seadat
 • دانلود SevinDance
 • دانلود Sevin(6.8 Slow)
 • دانلود Sevin(6.8 Slow)
 • دانلود Sevin(6.8 Slow)
 • دانلود Sevin(6.8 Slow)
 • دانلود نوری باغبان
 • دانلود Sevin(Shalakhu)
 • دانلود Sevin(shalaxu)
 • دانلود Sevin(shalaxu)
 • دانلود Sevin(shalaxu)
 • دانلود Sevin(Shalaxu)
 • دانلود SevinDance
 • دانلود Sevin(vocal)
 • دانلود Qardasiz Biz
 • دانلود Sevin(6.8 Shan)
 • دانلود Sevin(6.8 Shan)
 • دانلود Sevin(6.8 Shan)
 • دانلود Sevin(Lazgi)
 • دانلود Sevin(Lazgi)
 • دانلود Sevin(Lazgi)
 • دانلود Sevin(Lazgi)
 • دانلود Sevin(Lazgi)
 • دانلود Sevin(Lazgi)
 • دانلود Seadat
 • دانلود SevinDance
 • دانلود نوری باغبان
 • دانلود SevinDance
 • دانلود Sevin(vocal)
 • دانلود Qardasiz Biz
 • دانلود Sevin(6.8 Vocal Slow)
 • دانلود Sevin(6.8 Vocal Slow)
 • دانلود Sevin(6.8 Vocal Slow)
 • دانلود Sevin(6.8 Vocal)
 • دانلود Sevin(6.8 Vocal)
 • دانلود Sevin(6.8 Vocal)
 • دانلود Sevin(2.4 yalli)
 • دانلود Sevin(2.4 yalli)
 • دانلود Sevin(2.4 yalli)
 • دانلود Sevin(2.4 yalli)
 • دانلود Sevin(2.4 yalli)
 • دانلود Sevin(2.4 yalli)
شروع گفتگو از طریق واتساپ