بایگانی برچسب: نکات انگیزشی

نکات انگیزشی برای موفقیت در زندگی

توسط سلامتدر 1399-03-29

ما برای اینکه در زندگی بتوانیم به موفقیت هایی دست یابیم بهتر است نکات انگیزشی برای خود در نظر بگیریم ۱-هر هفته چند فعالیت انگیز بخش انجام دهید. مثال (با خود جملات مثبت تمرین کنید) ۲- موانع را به فرصت ها تبدیل کنید. ۳- در برنامه خود زمانی را به استراحت و تفریح اختصاص دهید. […]

    سبد خرید