توضیحات دوره

توضیحات دوره (رایگان)

حرکت اود یریشی

حرکت اود یریشی (رایگان)

حرکت چئورمه باکی

حرکت چئورمه باکی

حرکت خزریم یالیسی

حرکت خزریم یالیسی

حرکت خزر

حرکت خزر

حرکت پالاتکا دولدورماسی

حرکت پالاتکا دولدورماسی

حرکت تک اینجه قیچی

حرکت تک اینجه قیچی

حرکت شالاخو یریشی

حرکت شالاخو یریشی

حرکت دورد قیچی باکی

حرکت دورد قیچی باکی

حرکت ساکن باکی

حرکت ساکن باکی

حرکت خانلار ترکیبی

حرکت خانلار ترکیبی

حرکت اولدوز

حرکت اولدوز

نظرات

دیدگاه بگذارید

avatar