اجرای گروه سوین فرهنگسرای نیاوران

رقص گروهی رقص آذربایجانی از گروه سوین به سرپرستی بهراد کفیلی.
و اجرای آقایان :علی جعفری -محمدحسین آزادیفر -علی محمدی-صمد طالبی-عرفان جهانگیر -حسین زالفقاری-رضا بهشتی -یاشار محمدزاده-محمدحسین چناری
سولیست : بهراد کفیلی
این اجرا در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار شد و مورد تشویق و حمایت حاضرین در سالن قرار گرفت .

نظرات

دیدگاه بگذارید

avatar
شروع گفتگو از طریق واتساپ